Wnioski o przyznanie stypendium Naczelnej Rady Lekarskiej na rozwój zawodowy lekarzy można składać do 35 roku życia. Stypendia są przyznawane jednorazowo w kwocie do 10 tys. złotych. Otrzymane dofinansowanie można przeznaczyć na staże, kursy oraz warsztaty w ośrodkach zagranicznych oraz polskich.

Wnioski: https://stypendia.nil.org.pl/