Komisja Kształcenia Medycznego
Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie

20-079 Lublin, ul. Chmielna 4
tel. 81 53 60 487
fax. 81 53 60 470
e-mail: kursy@oil.lublin.pl