22 marca 2021 r. odbędzie Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Pacjent i personel medyczny wobec technologii informatycznych – aspekty prawne i społeczne”.

W konferencji czynny udział wezmą wybitni przedstawiciele nauki i praktyki, zainteresowani problematyką prawa medycznego i ochroną zdrowia. Tematem wiodącym podczas konferencji będzie wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych w systemie opieki zdrowotnej, co z uwagi na sytuację pandemiczną stanowi niezwykle aktualny temat.
Z uwagi na sytuację związaną z COVID-19, konferencja w całości odbywać się będzie on-line za pośrednictwem platformy Clickmeeting.