Narodowy Fundusz Zdrowia zaprasza na szkolenie realizowane w ramach projektu „Leczenie planowane za granicą – prosto i przystępnie”.

Projekt ma na celu popularyzację wiedzy o możliwościach finansowania przez NFZ – ze środków pochodzących z Funduszu Medycznego – leczenia za granicą.

Celem szkolenia będzie omówienie poniższych zagadnień:

·         co to jest leczenie planowane za granicą,

·         kiedy NFZ może sfinansować leczenie za granicą,

·         jakie przepisy regulują obszar leczenia za granicą,

·         jak wypełniać wnioski do Prezesa NFZ i jakich błędów unikać.

Do udziału w szkoleniu zapraszamy:

·         lekarzy specjalistów oraz ich asystentów,

·         osoby zajmujące się prawami pacjenta,

·         studentów zainteresowanych tematyką szkolenia.

Szkolenie zostanie przeprowadzone w dniu 18 listopada 2022 r., w godzinach 12:00 – 13:30 w formie online.

Po szkoleniu zapraszamy do dyskusji i zadawania pytań pracownikom Departamentu Współpracy Międzynarodowej NFZ.

Osoby zainteresowane zapraszamy do zgłaszania udziału w szkoleniu poprzez wypełnienie, a następnie odesłanie formularza zgłoszenia na adres e-mail: leczeniezagranica@nfz.gov.pl do dnia 17 listopada 2022 r.