Prometriq Akademia Zarządzania zaprasza wszystkich zainteresowanych tematyką zarządzania na cykl bezpłatnych webinarium e-MBA w ochronie zdrowia.

Więcej informacji: https://prometriq.pl/