Cykl bezpłatnych szkoleń dla lekarzy realizowanych w formie e-learning przez Naczelną Izbę Lekarską w ramach programu „Podnoszenie kwalifikacji lekarzy poprzez przeprowadzenie ogólnopolskich standaryzowanych szkoleń w zakresie postępowania diagnostycznego, terapii oraz profilaktyki”.

W ramach programu przygotowane zostały szkolenia skierowane do lekarzy i lekarzy dentystów, obejmujące następujące tematy:

  1. Kurs doskonalący z diagnostyki, leczenia oraz profilaktyki chorób układu krążenia.

  2. Kurs doskonalący z diagnostyki, leczenia oraz profilaktyki chorób i zaburzeń psychicznych.

  3. Kurs doskonalący z diagnostyki, leczenia oraz profilaktyki chorób układu kostno-stawowo-mięśniowego.

  4. Kurs doskonalący z diagnostyki, leczenia oraz profilaktyki chorób nowotworowych

  5. Kurs doskonalący z diagnostyki, leczenia oraz profilaktyki chorób układu oddechowego.

Oprócz tematyki wskazanej powyżej, kursy obejmują dodatkowo zagadnienia z zakresu komunikacji i budowania relacji pomiędzy lekarzami pierwszego kontaktu, a lekarzami specjalistami.

Informacje na temat szkoleń na bieżąco zamieszczane są na stronie: https://wytyczne.org/ruszyla-rekrutacja-na-szkolenia-z-zakresu-postepowania-diagnostycznego-terapii-oraz-profilaktyki-v-modulow-do-wyboru/

Rekrutacja prowadzona jest poprzez stronę: https://nil.org.pl/dla-lekarzy/kursy-i-szkolenia

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Biura Projektu pod numerami telefonu: 22 558-80-47, 600 048 082, a także mailowo: wytyczne@hipokrates.org