Klinika Neonatologii UMP zaprasza do udziału w bezpłatnym webinarze edukacyjnym pt.: „Aktualizacja europejskich wytycznych resuscytacji noworodka w czasie pandemii COVID-19” odbywającym się w terminie 16 czerwca 2020r. w godz. 17.00-18.30.

Rejestracja: tps://noworodek.edu.pl/webinar/