Dekontaminacja, sterylizacja w gabinecie dentystycznym – a kontrola Sanepidu
26 czerwca 2019 r., godz. 900
Hotel Focus Lublin, ul. Skowronkowa 2
Kurs archiwalny

8:30 – 9:00 Rejestracja uczestników

9:00 – 12:00 Wykład: Dorota Kudzia -Karwowska - Prezes Polskiego Stowarzyszenia Sterylizacji Medycznej

  • definicje podstawowych pojęć
  • zasady użytkowania wyrobów medycznych
  • ogólne wymagania przestrzenne i funkcjonalne pomieszczeń w których wykonywany jest proces dekontaminacji
  • wieloetapowy proces  przygotowania wyrobów medycznych do sterylizacji
  • wskaźniki i narzędzia kontroli procesu
  • dokumentowanie procesu
  • magazynowanie i przechowywanie sterylnych wyrobów.

12:00 – 12.30 Przerwa kawowa

12:30 – 13:30 Wykład: Beata Nadolska - Kierownik Oddziału Epidemiologii w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologiczna w Lublinie

  • Kontrola wewnętrzna działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych w podmiotach leczniczych w świetle obowiązujących aktów prawnych

- Ustawa z 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 27 maja 2010 roku w sprawie zakresu, sposobu i częstotliwości prowadzenia kontroli wewnętrznej w obszarze realizacji działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych.

  • Wyniki kontroli w zakresie dekontaminacji narzędzi wielokrotnego użytku w tym sterylizacji na podstawie dokumentacji sporządzonej podczas kontroli podmiotów leczniczych przez organy Inspekcji Sanitarnej na terenie województwa lubelskiego

13:30 – 14:00 Sesja pytań i odpowiedzi

14:00 – 14:15 Zakończenie kursu

Kurs dedykowany lekarzom dentystom.