Szczegóły oraz zapisy: https://www.psychiatrzy.warszawa.pl/psychiatria2023/