18 lutego 2023 r. zostanie przeprowadzony LEK, w skład Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej Egzamin wchodzą m. in. przedstawiciele Okręgowej Rady Lekarskiej. W związku z licznymi zgłoszeniami osób zdających uprzejmie prosimy o zgłaszanie się osób chętnych do pracy w Zespołach Egzaminacyjnych.

Więcej informacji w sprawie można uzyskać w Sekretariacie LIL: tel. 81 53 60 450, e-mail: biuro@oil.lublin.pl