Kurs odbywa się w ramach realizowanego przez Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu projektu POWER pt. „Rozwój praktycznego kształcenia podyplomowego lekarzy w Centrum Symulacji Medycznej we Wrocławiu”. Kurs jest finansowany w ramach projektu POWER i jest dla uczestników projektu bezpłatny.

Szczegóły dostępne na stronie internetowej pod adresem:

http://csm.umw.edu.pl/2022/03/01/intensywny-praktyczny-kurs-chirurgii-endoskopowej-u-dzieci-vii/