REJESTRACJA UCZESTNIKÓW
Rejestracji na Konferencję proszę dokonywać mailowo na adres: sekretariat.ped@umlub.pl.
W mailu proszę podać: imię, nazwisko, tytuł naukowy, specjalizację oraz numer prawa
wykonywania zawodu. Dane te są konieczne do wydania certyfikatu uczestnictwa oraz
przyznania punktów edukacyjnych.
Rejestracja uczestników trwa do 18 listopada 2021

Link do spotkania: https://us06web.zoom.us/j/88172347195