Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji zapraszam do wzięcia udziału w BEZPŁATNYM SZKOLENIU ONLINE: „Taryfikacja świadczeń” w terminach do wyboru: 30 lipca 2021 roku lub 27 sierpnia 2021 roku na platformie do wideokonferencji.

Celem kształcenia jest wyposażenie słuchacza w wiedzę i umiejętności z zakresu metod gromadzenia i raportowania danych, rodzaju danych przekazywanych przez świadczeniodawców, jakości przekazywanych danych oraz znaczenia zależności między plikami danych.

Szkolenie dedykowane jest: osobom zatrudnionym w podmiotach leczniczych mających wpływ na decyzje w zakresie finansów oraz pracownikom działów finansowych, zamówień publicznych, rozliczeniowych, statystycznych i kodujących podmiotów leczniczych, kadry zarządzającej w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, pracownikom organów założycielskich dla szpitali i innych podmiotów leczniczych działających w publicznym systemie ochrony zdrowia, płatnika publicznego oraz przedstawicielom organizacji pacjentów.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami dot. szkolenia, dostępne na stronie projektowej:  https://power.aotm.gov.pl/taryf.php

Regulamin szkoleń oraz rejestracja dostępne pod linkiem: https://power.aotm.gov.pl/info.php

W razie dodatkowych pytań lub wątpliwości pozostajemy do Państwa dyspozycji pod numerem telefonu 887-830-678 lub pod adresem mailowym szkolenia@aotm.gov.pl