Rejestracja jest możliwa poprzez stronę internetową:
www.debaty-zdrowie.pl/neurourologia/
www.debaty-zdrowie.pl/uroradioonkologia/
oraz w formie listy osób zainteresowanych wzięciem udziału, przesłanej na adres:
kongresy@debaty-zdrowie.pl.