28-29 lutego 2020 r. SP ZOZ Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze zaprasza na konferencję pt.: „Wyzwania psychiatrii dzieci i młodzieży”.

Kontakt z organizatorem: tel. 68 32 74 028; fax. 68 32 18 008