Stowarzyszenie im. Sue Ryder zaprasza na  cykl bezpłatnych szkoleń w ramach realizacji projektu pt.: „Szkolenie w zakresie zintegrowanej specjalistycznej opieki pulmonologicznej i paliatywnej u pacjentów z Przewlekłą Obturacyjną Chorobą Płuc (POChP) i chorobami nerwowo-mięśniowymi (ChNM) objętych domową długotrwałą wentylacją mechaniczną„.

Więcej informacji pod adresem: http://domsueryder.org.pl/projekty/szkolenie-symulacyjne-z-wentylacji-mechanicznej/