Kurs Podyplomowy organizowany jest pod auspicjami Kliniki Chorób Płuc i Reumatologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Jest on znakomitą okazją do podjęcia razem z ekspertami próby określenia granic skuteczności leczenia opierającego się na szeroko rozumianej aerozoloterapii, ustandaryzowania jej racjonalnych zasad oraz określenia nowości i perspektyw dziedziny. Kluczowym elementem kursu są ćwiczenia „na żywo”, które ukazują możliwości współczesnej aerozoloterapii różnych schorzeń dróg oddechowych i nie tylko.

Kurs adresowany jest do lekarzy specjalności: medycyna rodzinna, pediatria, interna, alergologia i pulmonologia, a także do pielęgniarek i farmaceutów zajmujących się w swojej codziennej praktyce aerozoloterapią.

Każde ze spotkań kończy się testem, uczestnicy otrzymują także certyfikat potwierdzający uzyskanie punktów edukacyjnych. Udział w Kursie jest bezpłatny.

Dodatkowe informacje na temat wydarzenia dostępne są na stronie: www.aerozoloterapia.com