Bezpłatny Kurs Specjalistyczny planowany na obszarze całej Polski w ramach realizowanego Projektu „Zintegrowana specjalistyczna opieka pulmunologiczna i paliatywna u pacjentów z Przewlekłą Obturacyjną Chorobą Płuc (POChP) i chorobami nerwowo-mięśniowymi (ChNM) objętych domową długotrwałą wentylacją mechaniczną” dla LEKARZY w ramach Konkursu POWER dla Ochrony Zdrowia, Działanie 5.4. Kształcenie podyplomowe lekarzy – rozwój kształcenia praktycznego z wykorzystaniem technik symulacji medycznej. Beneficjentem jest Pallmed Sp. z O.O. w Bydgoszczy, Zamawiającym Ministerstwo Zdrowia.