9 maja 2019 r. odbędzie się Kongres – Pierwsza Ogólnopolska Rada Naukowa pod patronatem Polskiego Towarzystwa Urologicznego zatytułowany „Przełomowe wyniki badań w leczeniu zakażeń układu moczowego (ZUM)”.

Więcej informacji oraz formularz rejestracyjny: https://zumkongres.pl/