Komisja Kształcenia Medycznego ORL w Lublinie przypomina o możliwości uzyskania częściowego zwrotu poniesionych kosztów w ramach doskonalenia zawodowego w zakresie:
– dofinansowania kształcenia lekarzy i lekarzy dentystów w formie przyznawania pożyczek zwrotnych dla lekarzy i lekarzy dentystów specjalizujących się;
– dofinansowania udziału w doskonaleniu zawodowym lekarzy i lekarzy dentystów organizowanym lub współorganizowanym przez towarzystwa naukowe w formie zwrotu 70% poniesionych kosztów lecz nie więcej niż 500 zł. brutto w roku kalendarzowym na podstawie złożonego wniosku;
– korzystania przez lekarzy i lekarzy dentystów szkolących się, członków Lubelskiej Izby Lekarskiej z pomieszczeń bazy noclegowej Pro Medico w Warszawie.

Więcej informacji oraz wnioski do pobrania: http://www.oil.lublin.pl/komisja-km-8.html