Katedra Neonatologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu w dniach 23-24 listopada 2018 r. zaprasza na Ogólnopolskie Sympozjum Neonatologiczne pt:”Stany naglące w neonatologii.
Więcej informacji: http://noworodek.edu.pl/