IMG_0009

19 marca odbył się w siedzibie Izby kurs „Właściwe zarządzanie stresem i energia osobistą- zapobieganie przemęczeniu, wyczerpaniu i wypaleniu w pracy lekarza”. Prowadzącym zajęcia był Krzysztof Kaluta psycholog, trener, coach związany od wielu lat z warszawskim Instytutem Psychoimmunologii kierowanym przez znanego psychoterapeutę Wojciecha Eichelbergera. Kilkugodzinne zajęcia prowadzone w formule 30% teorii i 70% praktyki dostarczyły uczestnikom wiedzy z zakresu mechanizmów powstawania stresu , jego wpływu na hamowanie procesów regeneracyjnych organizmu oraz zagadnień dotyczących wypalenia zawodowego. W części praktycznej była nauka oddychania przeponowego, uczestnicy poznawali metody relaksacyjne, ćwiczyli koncentrację i odreagowywali napięcie poprzez szereg ćwiczeń z zakresu świadomości własnego ciała i uważności /mindfullnes/.