W dniu 7 marca 2017 r. w Lublinie odbędzie się konferencja naukowo – szkoleniowa pt.: „Zalecenia kliniczne Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego 2017 – jak optymalnie leczyć cukrzycę i jej powikłania”.

Szczegóły wydarzenia dostępne są na stronie: http://www.zaleceniaptd2017.viamedica.pl/pl/03lublin/index.phtml