Komisja Kształcenia Medycznego zaprasza do systematycznego odwiedzania nowopowstałej strony Komisji. Pragniemy zachęcić lekarzy i lekarzy dentystów do uczestnictwa w kursach organizowanych przez komisję. Tematyka kursów dotyczy głownie zagadnień z zakresu prawa medycznego, prawa pracy oraz szeroko rozumianej wiedzy dotyczącej psychologii oraz komunikacji.

20151010_eichelberg01Wspólpracujemy z wiodącymi kancelariami adwokackimi zajmującymi się prawem medycznym. W kwietniu odbyło się szkolenie prowadzone przez mecenas Justynę Zajdel z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, jedną z najbardziej uznanych adwokatów zajmujących się prawem medycznym.

Na przestrzeni ostatnich miesięcy Komisja zorganizowała kursy medyczne o tematyce:

  • Agresywny pacjent – praktyczny poradnik postępowania z pacjentem agresywnym
  • Dokumentacja medyczna – jedyne alibi lekarza toku postępowania sadowego i kontrolnego z NFZ
  • Wybrane aspekty prawne w codziennej praktyce lekarza-prawa pacjenta – obowiązki lekarza.

Dużym zainteresowniem cieszyły się szkolenia z zakresu kształtowania tzw. umiejętności miękkich:

  • Asertywność w budowaniu relacji z pacjentem i współpracownikami
  • Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu i radzenie sobie ze stresem
  • Słowa pierwszej pomocy, czyli jak komunikować się z pacjentem i jego rodziną
  • Komunikacja z pacjentem
  • Analiza osobowości – jak sobie radzić ze stresem

W pażdzierniku gościliśmy zespół psychologów z Instytutu Psychoimmulogii z Warszawy na czele z czołowym polskim psychologiem Wojciechem Eichelbergerem.

20151017_najmlodszyWiększość szkoleń odbywa się w sali imienia dr. Andrzeja Nowińskiego w siedzibie naszej Izby. Staramy się aby kursy nie miały charakteru wykładu akademickiego ale były jak najbardziej interaktywne. Nasi wykładowcy zachęcają do aktywnego udziału, zadawania pytań i wygłaszania komentarzy dotyczących poruszanych spraw.

Komisja organizuje również szkolenia w poszczególnych Delegaturach co umożliwia uczestnictwo większej liczby lekarzy i lekarzy dentystów.

Wspolnie z Wojewódzkim Pogotowiem Ratunkowym SP ZOZ organizujemy również szkolenia z ratownictwa medycznego prowadzone w małych grupach gdzie poza częścią wykładową prowadzoną przez lekarzy specjalistów z zakresu medycyny ratunkowej oraz anstezjologii i intensywnej terapii jest również część praktyczna – ćwiczenia na fantomach.

Uczestnicy wszystkich kursów otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu oraz dostęp do materiałów szkoleniowych.

Serdecznie zapraszam
Dr n. med. Monika Bojarska-Łoś
Przewodnicząca Komisji Kształcenia Medycznego ORL w Lublinie