Proste rozwiązania w różnych przypadkach klinicznych – szynowanie
17 czerwca 2024 r., godz. 1000
Lublin, ul. Chmielna 4
Kurs archiwalny

Część teoretyczna

1.       Włókno kompozytowe- jak, gdzie i kiedy. Możliwości zastosowania.

2.       Właściwości materiału

3.       Zastosowanie włókna u pacjentów periodontologicznych

4.       Zastosowanie włókna kompozytowego u pacjentów protetycznych

5.       Zastosowanie włókna kompozytowego w codziennej praktyce stomatologicznej

 

Część praktyczna

1.       Szynowanie zębów na modelu

2.       Wykonanie mostu wzmocnionego włóknem kompozytowym

3.       Odbudowa kompozytowa z wykorzystaniem włókna kompozytowego

Kurs dedykowany lekarzom dentystom.